PigiPro 1 Milk Care

Zamena mleka za odgoj prasadi (ishrana uz krmaču i za odgoj bez majke) Prednosti veća težina kod zalučenja više zalučene prasadi po krmači ujednačeno leglo bolje preživljavanje manji gubitak težine krmače pogodan za rano zalučivanje Uputstvo za pripremu 150g + 1 litra vode uvek odmeriti pre mešanja [...]