Micropan Biogas

Biološki promoter za tretman septičkih i osočnih jama, kanala i laguna. Micropan biogas tablete su proizvod aktivan u anaerobnim uslovima, odnosno u odsustvu ili sa veoma niskim procentom kiseonika. Mikroorganizmi i enzimi prisutni u proizvodu brzo razgrađuju sve organske materije i smanjuju organsko opterećenje otpadne vode. Korišćenjem Micropan biogas tableta dolazi se do [...]