Micropan za živinarstvo

EUROVIX je kompanija koja primenjuje biotehnologiju u zaštiti životne okoline i poboljšanju mikroklime i higijenskih uslova na farmi. EUROVIX S.r.l. (Italija) je razvio liniju inovativnih enzimsko-bakterijskih proizvoda posebno namenjenih živinarskim farmama. Zahvaljujući istraživanjima u sopstvenim laboratorijama i saradnji sa nezavisnim naučnim institucijama, EUROVIX je u mogućnosti da ponudi preparate na bazi odabranih enzima i mikroorganizama radi efikasnog tretmana organskih nečistoća.

Organske nečistoće u objektima gde borave životinje (izmet, ostaci hrane) štetno utiču na kvalitet vazduha i stoga povećavaju verovatnoću nastanka bolesti. Enzimsko-bakterijski proizvodi MICROPAN® vam pomažu u održavanju dobre mikroklime i poboljšanju higijenskih uslova.

Koristi kod primene:

  • značajno smanjenje amonijaka i neprijatnih mirisa
  • eliminacija ili znatno smanjenje broja patogenih bakterija u okruženju
  • suvlja prostirka , bezbednije i zdravije okruženje za životinje i ljude.
  • smanjenje fizičkog rada i količine prostirke ( prostirke se ređe menjaju, tehnološke površine nije potrebno čistiti u takvoj meri kao pre).
  • povećavanje kvaliteta đubriva za agronomsku primenu

Karakteristike proizvoda:

  • MICROPAN proizvodi su mešavina odabrnih enzima i mikroorganizama koji mogu da deluju u aerobnim uslovima.
  • MICROPAN proizvodi nisu otrovni za životinje i ljude i nisu korozivni (Primena se vrši u prisustvu životinja). Nemaju kontraindikacije i ne traže nikakvu posebnu zaštitu kod primene. Ne sadrže GMO.
  • MICROPAN proizvodi su aktivni u širokom opsegu temperature i pH vrednosti. Mogu da deluju čak i pri veoma niskoj koncentraciji kiseonika.
  • Primenjene doze se smanjuju posle izvesnog vremena, dok se efikasnost povećava, između ostalog i zbog eksponencijalnog razmnožavanja mikroorganizama. I posle čišćenja prostorija proizvod ostaje aktivan na površinama i deluje zaštitno.

Micropan® Simplex prah za prostirku i podove
Micropan® Soluzione tečnost za higijensko tretiranje sveukupnog prostora aerosolizacijom

Poboljšanje mikroklime i higijenskih uslova

TRETMAN PROSTIRKE u živinarskim objektima

Micropan Simplex

MICROPAN Simplex sadrži aktivne mikroorganizme i enzime za deodorizaciju i sanitaciju prostirke i izmeta u živinarstvu. Micropan proizvodi pospešuju proces biodegradacije otpadne organske mase (urin, izmet) u živinarstvu koja se javlja u podnom ili kavezinom sistemu i na svim tehnološkim površinama. Smanjuje smrad i koncentraciju bakterija u okruženju, i izdvajanje amonijaka i metana. [...]

Micropan Simplex2020-12-05T19:27:26+01:00

Micropan Soluzione

Micropan® Soluzione (tečnost) Higijenski tretman prebivališnih prostorija postupkom aerosolizacije. MICROPAN Soluzione je biološki aktivator razgradnje organskog otpada. Sadrži odabrane mikroorganizme, enzime, esencijalna ulja, glukozu i fiziološki rastvor. Zajedničkim dejstvom bakterije i enzimi vrše razgradnju organskih ostataka u objektu (izmeta, mokraće, hrane), što doprinosi sanitaciji celog okruženja i poboljšanju kvaliteta vazduha. Tečni rastvor MICROPAN Soluzione [...]

Micropan Soluzione2020-12-05T22:12:45+01:00
Go to Top