Mineralno-vitaminska so za lizanje za ovce i koze, sa makro i mikroelementima i vitaminima.

Imate dodatna pitanja?

KONTAKTIRAJTE NAS!