Health products

Početna/Proizvodi/Health products

AS VITAL

AS-Vital ije višekomponentni proizvod za telad do 6 meseci i kreiran je sa ciljem da se stabilizuje bilans vode i elektrolita u organizmu. AS-Vital se primenjuje u slučaju rizika od proliva, u toku proliva ili nakon proliva u periodu oporavka. Pomaže da se proliv sanira brzo (u roku od 24 sata) i daje organizmu [...]

AS VITAL2021-08-25T19:59:45+02:00

AC Quick Fit

Odmah nakon telenja! U poslednjem stadijumu porođaja potrošnja energije je izuzetno velika. AC-Quick Fit je osmišljen da stabilizuje energetski bilans krave i obezbedi rezervu za brzi oporavak. Sadržaj elektrolita, glukoze, vitamina i minerala omogućava brzu regeneraciju,  smanjuje stres, podstiče telesnu snagu krave i pomaže da se što pre podigne. Obezbeđuje vodu i smanjuje [...]

AC Quick Fit2020-12-17T18:57:16+01:00

Diarrhea test

Razlozi nastanka proliva kod teladi su različiti. Infektivni i neinfektivni agensi mogu biti okidač kod teladi. Kada tele pati od proliva, neophodno je brzo i odgovarajuće reagovati. Naročito je važno da uzrok bolesti bude brzo i tačno indentifikovan. Iz ovog razloga Schils nudi uredjaj za testiranje proliva kod teladi. Možete posetiti farmu i kroz [...]

Diarrhea test2020-11-20T22:05:25+01:00

Eurocid

Spoj slobodnih i puferizovanih organskih kiselina za efikasno zakišeljavanje mleka, kolostruma i zamene za mleko. Primenjuje se kod teladi, jaradi, jagnjadi i prasadi. Produžava rok trajanja mleka u ad-libitum sistemu ishrane. Poboljšava svarljivost i usporava razvoj infektivnog proliva.  Efikasno suzbija gram-negativne bakterije. Doziranje 1-3 g/ lit mleka ili zamene. Pakovanje: kantica 5 kg. [...]

Eurocid2020-12-17T19:09:33+01:00
Go to Top