Mobilni uređaj-pumpa  za napajanje prasadi mlekom uz krmaču.
Napaja maksimalno 44 praseta u dva legla istovremeno.
Automatsko doziranje količine  i dnevna  frekvencija.

Pročitajte više u brošuri.
Brošura ALLF uređaj za napajanje prasadi

Imate dodatna pitanja?

KONTAKTIRAJTE NAS!