Novilac Turbostart Saznajte više za odličan start teladi Eurolac Green Saznajte više Eurolac Blue Saznajte više Eurolac Orange Saznajte više Novilam Saznajte više zamena mleka za jagnjad i jarad Protilac Saznajte više Energylac Saznajte više izvor laktoze i energije PigiPro 1 Milk Care Saznajte više mleko za prasad Glycoline Saznajte više prevencija ketoze Ketoza Saznajte više

EFFECTA FEED d.o.o.

Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu Effecta Feed d.o.o. je osnovano 2019. godine u Novom Sadu, Neimarova 28, Srbija privatnim kapitalom. Osnovna delatnost je uvoz i distribucija zamena za mleko i mlečnih komponenti za stočnu hranu, celuloznih komponenti za Petfood industriju, aditiva za stočnu hranu i vodu, bioloških preparata za razgradnju organske materije u stočarstvu (tretman stajnjaka,osoke i prostirke), prekursora glukoze za preživare i mineralno–vitaminskih blokova.

Nudimo proizvode dobavljača vrhunskog renomea u svojoj oblasti

Stručne informacije iz prve ruke

Pouzdanost u isporuci

“Istrajnost pobeđuje”

Celuloza za Petfood i stočarstvo

Health products

Mineralno-vitaminski blokovi

Prevencija ketoze Glycoline

Tretman organskog otpada na farmi

Zamene za mleko